ರವಿ ಅವರ “ಪರಿಸರ” ಎಂಬ ಕವಿತೆ !

ಕವನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಮಳೆಬಂದರೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ
ಊರೊಳಗೆ ನೀರು
ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ
ದಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಗು

ಉರಿಯುತಿದೆ
ಧಗಧಗ ಕಾಡು
ಬೇಯುತ್ತಿವೆ ಮರಗಿಡ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳು

ಭೂಮಿಯು
ಬಸಿದಿದೆ ನೆತ್ತರು
ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ
ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ
ಹಣ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತುಗಳ
ಸೋಂಕುರೋಗಗಳು;
ನಿಂತ ನೆಲ; ಬಾನಸೂರುಗಳು
ಸುಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಸುತಿವೆ
ದೇವರು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ರಕ್ತಗಳು !

✍🏼 ರವಿ ಸಿದ್ಲಿಪುರ

Please follow and like us:

1 thought on “ರವಿ ಅವರ “ಪರಿಸರ” ಎಂಬ ಕವಿತೆ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *